Διδακτικό Προσωπικό

Υποψήφιοι Φοιτητές

Αρχική Σελίδα

Αιτήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Συστήματα Επικοινωνιών & Πληροφορικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το Ακαδημαϊκό Έτους 2015-2016. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2015.

Μία πλήρης υποτροφία, η οποία καλύπτει το 50% των διδάκτρων ενός εξαμήνου καθώς και δύο μερικές υποτροφίες, που καλύπτουν το 25% των διδάκτρων ενός εξαμήνου απονέμονται στο πέρας κάθε διδακτικού εξαμήνου στους πρωτεύσαντες φοιτητές, βάση αποκλειστικά της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Οι υποτροφίες αυτές αφορούν στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, δηλαδή στο Εξάμηνο Υποδομής και στο Εξάμηνο Εξειδίκευσης.

Καλωσήρθατε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Συστήματα Επικοινωνιών & Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του ΤΕΙ Σερρών.

Το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών προσφέρει ένα καινούργιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Συστήματα Επικοινωνιών & Πληροφορικής", το οποίο οδηγεί σε 2 κατευθύνσεις εξειδίκευσης, την "Κατεύθυνση Συστημάτων Επικοινωνιών" και την "Κατεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής". Το πρόγραμμα ξεκινά το Φθινόπωρο του 2015.

Οι στόχοι αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι:

α) να προάγει το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων και να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

β) να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη στον τομέα των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

Στους ακόλουθους συνδέσμους, μπορείτε να κατεβάσετε:

Σημειώστε ότι πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας και σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.