Διδακτικό Προσωπικό

Υποψήφιοι Φοιτητές

Αρχική Σελίδα

Αιτήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το Ακαδημαϊκό Έτους 2014-2015. Τα μαθήματα ξεκινούν το Σεπτέμβριο του 2014.

Καλωσήρθατε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες & την Πληροφορική, του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του ΤΕΙ Σερρών.

Το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών προσφέρει ένα καινούργιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & την Πληροφορικής", το οποίο οδηγεί σε 2 κατευθύνσεις εξειδίκευσης, την "Κατεύθυνση Συστημάτων Επικοινωνιών" και την "Κατεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής". Το πρόγραμμα ξεκινά το Φθινόπωρο του 2014.

Οι στόχοι αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι:

α) να προάγει το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων και να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

β) να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη στον τομέα των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

Στους ακόλουθους συνδέσμους, μπορείτε να κατεβάσετε:

Σημειώστε ότι πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας και σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.