Διδακτικό Προσωπικό

Υποψήφιοι Φοιτητές

Best Paper Award

Πιστοποίηση Προγράμματος

Αρχική Σελίδα

Αιτήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για το «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ» να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2025.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί η τοπική
Ακαδημία Cisco,
με στόχο την προετοιμασία των φοιτητών για την λήψη πιστοποιήσεων της Cisco (CCNA).

Καλωσήρθατε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο

«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες
& Δίκτυα Η/Υ»

Το πρόγραμμα ξεκινά το Φθινόπωρο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους.

Αντικείµενο του ΠΜΣ είναι είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα Η/Υ, με την προσφορά και την προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων Η/Υ.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, των οποίων η εξέλιξη βασίζεται στη θεωρία και εφαρμογή των αρχών των Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications), των Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks) και της Θεωρίας της Πληροφορίας (Information Theory).

(β) Η εμβάθυνση της εφαρμογής μεθόδων και τεχνολογιών με κατάλληλο λογισμικό και υλισμικό για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.

(γ) Η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων, απαραίτητων για την εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα σε θέσεις σχετικές με τις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα Η/Υ.

Σημειώστε ότι πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας και σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.


Μερικά χρήσιμα έντυπα
Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ
Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας
Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ
Κανονισμός του θεσμού του Ακαδημαϊκού ΣυμβούλουΒίντεο από τις αίθουσες και εργαστήρια του ΠΜΣ
Αίθουσα διδασκαλίας
Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων
Εργαστήριο Δικτύων ΗΥ
Εργαστήριο Επικοινωνιών
Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών
Εργαστήριο Μικροκυματικής Τεχνολογίας
Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων