Πρόγραμμα διαλέξεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017

Οι διαλέξεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ξεκινούν την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων έχει ως εξής:

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
15:45 - 18:15ΤΑ2ΤΑ1
18:45 - 21:15ΤΑ3ΤΑ4

  • ΤΑ1: Προηγμένες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
  • ΤΑ2: Θεωρία της Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Ελέγχου Σφαλμάτων
  • ΤΑ3: Κεραίες και Διάδοση Ραδιοκυμάτων
  • ΤΑ4: Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων Η/Υ