Πρόγραμμα διαλέξεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Οι διαλέξεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ξεκινούν την Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων έχει ως εξής:

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
15:45 - 18:15ΤΑ2ΤΑ1
18:45 - 21:15ΤΑ4ΤΑ3

  • ΤΑ1: Θεωρία και Τεχνολογία Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών
  • ΤΑ2: Διαδίκτυο Αντικειμένων
  • ΤΑ3: Ασφάλεια κι Εξόρυξη Δεδομένων στις Τηλεπικοινωνίες
  • ΤΑ4: Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ Ι