Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Ένα Τμήμα με υψηλή αναγνωρισιμότητα και εκτίμηση, εστιασμένο στις συνεργασίες στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Μπορείτε να επισκευθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής εδώ: informatics.teicm.gr.