Διδακτικό Προσωπικό

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών είναι στελεχωμένο με κορυφαίους επιστήμονες, διεθνούς κύρους, με πλούσια ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Δρ. Παπατσώρης Α., Καθηγητής [βιογραφικό | site]

Δρ. Αναστασίου Χ., Καθηγητής [βιογραφικό | site]

Δρ. Τσίτσος Σ., Καθηγητής [βιογραφικό | site]

Δρ. Χειλάς Κ., Καθηγητής [βιογραφικό | site]

Δρ. Ευσταθίου Δ., Αν. Καθηγητής, Διευθυντής ΜΠΣ [βιογραφικό | site]

Δρ. Πολίτης Α., Επ. Καθηγητής, Αν. Διευθυντής ΜΠΣ [βιογραφικό | site]

Δρ. Γεωργιάδης Α., Επιστημονικός Συνεργάτης [βιογραφικό | site]