Φόρμα Online Αίτησης

Παρακάτω μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση για την εγγραφή σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες & την Πληροφορική που διοργανώνει το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, του ΤΕΙ Σερρών.