Φόρμα Online Αίτησης

Παρακάτω μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση για την εγγραφή σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ που διοργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.