Διδακτικό Προσωπικό

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής είναι στελεχωμένο με κορυφαίους επιστήμονες, διεθνούς κύρους, με πλούσια ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Δρ. Παπατσώρης Α., Καθηγητής [βιογραφικό | site]

Δρ. Αναστασίου Χ., Καθηγητής [βιογραφικό | site]

Δρ. Τσίτσος Σ., Αναπληρωτής Καθηγητής [βιογραφικό | site]

Δρ. Χειλάς Κ., Αναπληρωτής Καθηγητής [βιογραφικό | site]

Δρ. Ευσταθίου Δ., Επίκουρος Καθηγητής [βιογραφικό | site]

Δρ. Πολίτης Α., Καθηγητής Εφαρμογών [βιογραφικό | site]

Δρ. Γεωργιάδης Α., Επιστημονικός Συνεργάτης [βιογραφικό | site]