Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει μία ποικιλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Μπορείτε να επισκευθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εδώ: www.ihu.gr.