Πρόγραμμα διαλέξεων για το Εαρινό Εξάμηνο Εξειδίκευσης

Οι διαλέξεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ξεκινούν την Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων έχει ως εξής:

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
15:45 - 18:15TB3TB4
18:45 - 21:15TB2TB1

  • TB1: Οπτικές Επικοινωνίες
  • TB2: Μικροκυματικές Επικοινωνίες και Τεχνολογία
  • TB3: Ευρυζωνικά Δίκτυα και Τηλεπικοινωνιακά Πρωτόκολα
  • TB4: Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών