Ανακοίνωση

29/9/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο ΠΜΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΤΙΣ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ». “MSc in IN TELECOMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS”

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ» καλεί επιστήμονες, που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 36, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του ν. 4485/2017, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, με αποδεδειγμένη επιστημονική/επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο και αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία μέρους των ακόλουθων μαθημάτων, στην ελληνική γλώσσα, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 (υπό την προϋπόθέση υλοποίησης της λειτουργίας του ως άνω ΠΜΣ)

Τα γνωστικά αντικείμενα / μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

1) Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things)

2) Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ Ι (Telecommunications and Computer Networks Lab I)

3) Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Εφαρμογές (Mobile Communication Networks and Applications)

4) Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ ΙΙ (Telecommunications and Computer Networks Lab II)
 
Το Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής μπορεί να μην προχωρήσει για λόγους που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και τον προγραμματισμό του.


Οι ενδιαφερόμενοι με τα κατάλληλα προσόντα θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος μαζί με τα δικαιολογητικά τους μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας Courier στην Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση:


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών (υπόψην του Δρ. Δ. Ευσταθίου)
621 24 ΣΕΡΡΕΣ
Τηλ: +30 23210 49341, Fax: +30 23210 49128

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περίγραμμα διδασκαλίας, αμοιβές και άλλες σχετικές πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αναπληρωτή καθηγητή Δ. Ευσταθίου  στο defstat@ihu.gr

Σέρρες, 29 Σεπτεμβρίου 2021