Ανακοίνωση

10/9/2021
Παράταση προσθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την παρακολούθηση του ΠΜΣ στις Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.