Ανακοίνωση

9/2/2015
Αναβολή της εξέτασης του μαθήματος 103 (Μαθηματικά για πληροφορική και επικοινωνίες)

Η εξέταση του μαθήματος 103 (Μαθηματικά για πληροφορική και επικοινωνίες) αναβάλλεται λόγω κωλύματος προσέλευσης σημαντικού αριθμού των εξεταζομένων.