Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια απεντόμωση και μυοκτονία σε όλα τα κτίρια του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας