Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Διακήρυξη 24/2014).

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας