Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας