Ορισμός αξιολογητών για την επιλογή/εξέλιξη μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με γνωστικό αντικείμενο "Μικροελεγκτές και Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου"

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας