Διακήρυξη αριθμ. 23/14 πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) ψυκτικού μηχανήματος, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του εργαστηρίου «Ποιοτικός Έλεγχος» του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στην Κατερίνη

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας