Ημερίδα Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με θέμα «Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ – Εφαρμογή πράσινης ανάπτυξης στην διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροτοδιατροφικού τομέα», Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2014

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας