Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στην Εφοδιαστική του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (παράρτημα Κατερίνης), μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας