Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 «Υπηρεσία Προστιθέμενης αξίας για τη Βιβλιοθήκη της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών», μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας