Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και παραλαβής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ημερήσιων Ημερολογίων έτους 2015, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας