Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο συνεργάτες, με αντικείμενο απασχόλησης α) την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης και β) την τεχνική υποστήριξη (εργαστηριακά μαθήματα) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφοδιαστική

Sitemap

Κορυφή σελίδας