Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, συνολικού αριθμού δύο ( 2) ατόμων στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο «Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας για τη Βιβλιοθήκη» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών» με MIS 304281

Sitemap

Κορυφή σελίδας