Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης των υδραυλικών ανελκυστήρων Ε1 και Ζ1 των κτιρίων Ε΄ και Ζ΄, του Τ.Ε.Ι.Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας