Ορισμός αξιολογητών του έργου του Δημητρακόπουλου Ευάγγελου, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών, με ειδικότητα Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός και εξειδίκευση στη «Μηχανική Νημάτων-Υφασμάτων»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας