Συγκρότηση επταμελών επιτροπών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

1) Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για  την
επιλογή/εξέλιξη τακτικού μέλους Ε. Π.,  στη  βαθμίδα  του Αναπληρωτή
καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
e-Logistics», του   Τμήματος  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, του  ΤΕΙ
Κεντρικής  Μακεδονίας

2)  Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για  την  επιλογή/εξέλιξη
τακτικού μέλους Ε. Π.,  στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή,  με γνωστικό
αντικείμενο «Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων
και στη Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών», του
Τμήματος  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, του  ΤΕΙ  Κεντρικής  Μακεδονίας

3) Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για  την  επιλογή/εξέλιξη
τακτικού μέλους Ε. Π.,  στη  βαθμίδα  του  Καθηγητή,  με γνωστικό
αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία και Χημεία με εφαρμογές στην Εφοδιαστική» του
Τμήματος  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, του  ΤΕΙ  Κεντρικής  Μακεδονίας

Sitemap

Κορυφή σελίδας