Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός προπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ ΚΜ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», Υποέργο 10, με τίτλο «EVADIODE – Εξελικτικό Υλικό (Evolvable Hardware) - Αυτόματη Σχεδίαση Και Υλοποίηση Βέλτιστων Ψηφιακών Διατάξεων Με Χρήση Μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας