Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης των Ε1 και Ζ1 των κτιρίων Ε΄ και Ζ΄, του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας