Πρόσκληση σε συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τον ορισμό δύο καθηγητών ή ερευνητών της αλλοδαπής από το Μητρώο των εξωτερικών μελών για τη γραπτή αξιολόγηση για τη μονιμοποίηση του Δημητρακόπουλου Ευάγγελου, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης στο Κιλκίς

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας