Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας