Κατάθεση γραπτών αξιολογήσεων του έργου της Δρ. Βράνα Βασιλικής, υποψήφιας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Διαδίκτυο στην προώθηση υπηρεσιών»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας