Υπηρεσία δωρεάν διανομής λογισμικού της Microsoft DreamSpark Premium για τα μέλη του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Αναφανδόν - Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Λογ/κού

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει αποκτήσει τριετή συνδρομή στο πρόγραμμα προσφοράς δωρεάν λογισμικού DreamSpark Premium (πρώην MSDNAA) της Microsoft, μέσω του οποίου όλα τα μέλη του τμήματος (Μέλη ΔΕΠ, Φοιτητές κ.λ.π.) μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο DreamSpark Premium (σχεδόν όλα τα προϊόντα της Microsoft εκτός από το Office). Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς όχι όμως για εμπορική χρήση.

Οι φοιτητές και τα μέλη του εκπαιδευτικού/ερευνητικού προσωπικού του παραπάνω τμήματος έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα DreamSpark Premium μέσω του ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ (Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Εμπορικού Λογισμικού και Υπηρεσιών) του ΕΔΕΤ στην διεύθυνση: https://www.grnet.gr/el/node/289

Εναλλακτικά τα μέλη του τμήματος μπορούν να μεταβούν απευθείας στην web πλατφόρμα kivuto (που παρέχεται από την εταιρεία http://www.onthehub.com/ με την οποία συνεργάζεται η Microsoft) που χρησιμοποιείται για τη διανομή του λογισμικού, στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: http://dreamspark.informatics.teicm.gr

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθείτε ως δικαιούχοι. Η πιστοποίηση γίνεται με τη χρήση του username/password που έχετε αποκτήσει για το σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος.

Η φιλοσοφία με την οποία είναι οργανωμένη η πλατφόρμα διανομής είναι όμοια με αυτή των e-shops (π.χ. amazon) με την διαφορά ότι δεν υπάρχει χρέωση για το λογισμικό που μπορείτε να «κατεβάσετε». Συγκεκριμένα, επιλέγετε το πακέτο που θέλετε να «κατεβάσετε» και από το kivuto λαμβάνετε το serial number του λογισμικού, ενώ σας αποστέλλεται και ένα e-mail με τα στοιχεία και το λογισμικό που ζητήθηκε να γίνει download. Η διαδικασία που αναφέρθηκε περιγράφεται αναλυτικά και στο kivuto.

Sitemap

Κορυφή σελίδας