Ανακοινώσεις ορισμού αξιολογητών του έργου Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Ορισμός αξιολογητών του έργου του Δημητρίου  Φωλίνα υποψήφιου για την επιλογή   /πλήρωση μίας (1 )θέσης μέλους Ε.Π Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας e-Logistics»

Ορισμός αξιολογητών του έργου του Δημήτριου Αηδόνη υποψήφιου για την επιλογή /πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Ε.Π.  Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και στη Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών»

Ορισμός αξιολογητών του έργου του Νικολάου  Βουλγαράκη υποψήφιου για την επιλογή /πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Ε.Π Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία και Χημεία με Εφαρμογές στην Εφοδιαστική»

Sitemap

Κορυφή σελίδας