Ανακοινώσεις διενέργειας κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών

  1.  Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργατών ερευνητών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 4 του ερευνητικού έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και παραλαβής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο «A Scientific Network For Earthquake, Landside And Flood Hazard Prevention (SciNetHazPrev)», μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  3. Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη και εξέτασης ενστάσεων αυτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 του ερευνητικού έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  4. Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη ενός (1) προπτυχιακού φοιτητή του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ/Κ.Μ. και εξέτασης ενστάσεων αυτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 10 του ερευνητικού έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  5. Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη ερευνητή & δύο (2) προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ/Κ.Μ. και εξέτασης ενστάσεων αυτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 8 του ερευνητικού έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας