Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός εξωτερικού συνεργάτη στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου «Κεντρική Δράση για το ΤΕΙ Σερρών», της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών»

Sitemap

Κορυφή σελίδας