Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο – Εαρινό Εξάμηνο


18 Φεβρουαρίου 2019: Έναρξη διαλέξεων 2ου εξαμήνου – 1η εβδομάδα διαλέξεων
25 Φεβρουαρίου 2019: 2η εβδομάδα διαλέξεων – προθεσμία καταβολής 2ης δόσης διδάκτρων
4 Μαρτίου 2019: 3η εβδομάδα διαλέξεων
11 Μαρτίου 2019: 4η εβδομάδα διαλέξεων
18 Μαρτίου 2019: 5η εβδομάδα διαλέξεων
25 Μαρτίου 2019: 6η εβδομάδα διαλέξεων
1 Απριλίου2019: 7η εβδομάδα διαλέξεων
8 Απριλίου 2019: 8η εβδομάδα διαλέξεων
15 Απριλίου 2019: 9η Εβδομάδα Διαλέξεων
22 Απριλίου – 5 Μαΐου 2019: Διακοπές Πάσχα
6 Μαΐου 2019: 10η εβδομάδα διαλέξεων – αξιολόγηση των διαλέξεων από τους φοιτητές
13 Μαΐου 2019 11η εβδομάδα διαλέξεων
20 Μαΐου 2019: 12η εβδομάδα διαλέξεων
27 Μαΐου – 31 Μαΐου 2019: Αναπλήρωση διαλέξεων – διάστημα προετοιμασίας φοιτητών για τις εξετάσεις του 2ου εξαμήνου

3 Ιουνίου – 19 Ιουνίου 2019: Εξετάσεις 2ου εξαμήνου:
Δευτέρα 3/6/2017, 18:00 (23)
Τρίτη 4/6/2019, 18:00 (24)
Δευτέρα 10/6/2019, 18:00 (26)
Τετάρτη 12/6/2019, 18:00 (21)
Τρίτη 18/6/2019, 18:00 (25)
Τετάρτη 19/6/2017, 18:00 (22)
έως 28 Ιουνίου 2019: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου