Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο – Εαρινό Εξάμηνο


20 Φεβρουαρίου 2017: Έναρξη διαλέξεων 2ου εξαμήνου – 1η εβδομάδα διαλέξεων
27 Φεβρουαρίου 2017: 2η εβδομάδα διαλέξεων – προθεσμία καταβολής 2ης δόσης διδάκτρων
6 Μαρτίου 2017: 3η εβδομάδα διαλέξεων
13 Μαρτίου 2017: 4η εβδομάδα διαλέξεων
20 Μαρτίου 2017: 5η εβδομάδα διαλέξεων
27 Μαρτίου 2017: 6η εβδομάδα διαλέξεων
3 Απριλίου2017: 7η εβδομάδα διαλέξεων
10 Απριλίου – 21 Απριλίου 2017: Διακοπές Πάσχα
24 Απριλίου2017: 8η εβδομάδα διαλέξεων
1 Μαΐου 2017: 9η Εβδομάδα Διαλέξεων
8 Μαΐου 2017: 10η εβδομάδα διαλέξεων – αξιολόγηση των διαλέξεων από τους φοιτητές
15 Μαΐου 2017 11η εβδομάδα διαλέξεων
22 Μαΐου 2017: 12η εβδομάδα διαλέξεων
29 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2017: Αναπλήρωση διαλέξεων – διάστημα προετοιμασίας φοιτητών για τις εξετάσεις του 2ου εξαμήνου

6 Ιουνίου – 28 Ιουνίου 2017: Εξετάσεις 2ου εξαμήνου:
Τρίτη 6/6/2017, 18:00 (206)
Πέμπτη 8/6/2017, 18:00 (202)
Τρίτη 13/6/2017, 18:00 (207)
Πέμπτη 15/6/2017, 18:00 (205)
Δευτέρα 19/6/2017, 18:00 (201)
Τετάρτη 21/6/2017, 18:00 (203)
Δευτέρα 26/6/2017, 18:00 (208)
Τετάρτη 28/6/2017, 18:00 (204)
έως 7 Ιουλίου 2016: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου