Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο – Εαρινό Εξάμηνο


20 Φεβρουαρίου 2018: Έναρξη διαλέξεων 2ου εξαμήνου – 1η εβδομάδα διαλέξεων
26 Φεβρουαρίου 2018: 2η εβδομάδα διαλέξεων – προθεσμία καταβολής 2ης δόσης διδάκτρων
5 Μαρτίου 2018: 3η εβδομάδα διαλέξεων
12 Μαρτίου 2018: 4η εβδομάδα διαλέξεων
19 Μαρτίου 2018: 5η εβδομάδα διαλέξεων
26 Μαρτίου 2018: 6η εβδομάδα διαλέξεων
2 Απριλίου – 15 Απριλίου 2018: Διακοπές Πάσχα
16 Απριλίου2018: 7η εβδομάδα διαλέξεων
23 Απριλίου 2018: 8η εβδομάδα διαλέξεων
30 Απριλίου 2018: 9η Εβδομάδα Διαλέξεων
7 Μαΐου 2018: 10η εβδομάδα διαλέξεων – αξιολόγηση των διαλέξεων από τους φοιτητές
14 Μαΐου 2018 11η εβδομάδα διαλέξεων
21 Μαΐου 2018: 12η εβδομάδα διαλέξεων
28 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2018: Αναπλήρωση διαλέξεων – διάστημα προετοιμασίας φοιτητών για τις εξετάσεις του 2ου εξαμήνου

6 Ιουνίου – 28 Ιουνίου 2018: Εξετάσεις 2ου εξαμήνου:
Τρίτη 5/6/2017, 18:00 (206)
Πέμπτη 7/6/2017, 18:00 (204)
Τρίτη 12/6/2017, 18:00 (207)
Πέμπτη 14/6/2017, 18:00 (205)
Δευτέρα 18/6/2017, 18:00 (201)
Τετάρτη 20/6/2017, 18:00 (203)
Δευτέρα 25/6/2017, 18:00 (208)
Τετάρτη 27/6/2017, 18:00 (202)
έως 6 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου