Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο – Χειμερινό Εξάμηνο


Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. και του ωρολογίου προγράμματος του 1ου εξαμήνου
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017: Εγγραφές

9 Οκτωβρίου 2017: Έναρξη διαλέξεων 1ου εξαμήνου – 1η εβδομάδα διαλέξεων
16 Οκτωβρίου 2017: 2η εβδομάδα διαλέξεων
23 Οκτωβρίου 2017: 3η εβδομάδα διαλέξεων
30 Οκτωβρίου 2017: 4η εβδομάδα διαλέξεων
6 Νοεμβρίου 2017: 5η εβδομάδα διαλέξεων
13 Νοεμβρίου 2017: 6η εβδομάδα διαλέξεων
20 Νοεμβρίου 2017: 7η εβδομάδα διαλέξεων
27 Νοεμβρίου 2017: 8η εβδομάδα διαλέξεων
4 Δεκεμβρίου 2017: 9η Εβδομάδα Διαλέξεων
11 Δεκεμβρίου 2017: 10η εβδομάδα διαλέξεων – αξιολόγηση των διαλέξεων από τους φοιτητές
18 Δεκεμβρίου 2017: 11η εβδομάδα διαλέξεων
23 Δεκεμβρίου 2017 – 7 Ιανουαρίου 2018: Διακοπές Χριστουγέννων
8 Ιανουαρίου 2018: 12η εβδομάδα διαλέξεων
15 Ιανουαρίου – 19 Ιανουαρίου 2018: Αναπλήρωση διαλέξεων – διάστημα προετοιμασίας φοιτητών για τις εξετάσεις του 1ου εξαμήνου

23 Ιανουαρίου -31 Ιανουαρίου 2018: Εξετάσεις 1ου εξαμήνου:
Δευτέρα 22/1/2018, 6μμ (102)
Τετάρτη 24/1/2018, 6μμ (103)
Δευτέρα 29/1/2018, 6μμ (104)
Τετάρτη 31/1/2018, 6μμ (101)
5 Φεβρουαρίου -9 Φεβρουαρίου 2018: Επιλογή από τους φοιτητές των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου
9 Φεβρουαρίου 2018: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου και του ωρολογίου προγράμματος του 2ου εξαμήνου