Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο – Χειμερινό Εξάμηνο


Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. και του ωρολογίου προγράμματος του 1ου εξαμήνου
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου – Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018: Εγγραφές

15 Οκτωβρίου 2018: Έναρξη διαλέξεων 1ου εξαμήνου – 1η εβδομάδα διαλέξεων
22 Οκτωβρίου 2018: 2η εβδομάδα διαλέξεων
29 Οκτωβρίου 2018: 3η εβδομάδα διαλέξεων
5 Νοεμβρίου 2018: 4η εβδομάδα διαλέξεων
12 Νοεμβρίου 2018: 5η εβδομάδα διαλέξεων
19 Νοεμβρίου 2018: 6η εβδομάδα διαλέξεων
26 Νοεμβρίου 2018: 7η εβδομάδα διαλέξεων
3 Δεκεμβρίου 2018: 8η εβδομάδα διαλέξεων
10 Δεκεμβρίου 2018: 9η Εβδομάδα Διαλέξεων
17 Δεκεμβρίου 2018 10η εβδομάδα διαλέξεων
23 Δεκεμβρίου 2018 – 7 Ιανουαρίου 2019: Διακοπές Χριστουγέννων
8 Ιανουαρίου 2019: 11η εβδομάδα διαλέξεων – αξιολόγηση των διαλέξεων από τους φοιτητές
14 Ιανουαρίου 2019: 12η εβδομάδα διαλέξεων
23 Ιανουαρίου – 27 Ιανουαρίου 2019: Αναπλήρωση διαλέξεων – διάστημα προετοιμασίας φοιτητών για τις εξετάσεις του 1ου εξαμήνου

28 Ιανουαρίου – 13 Φεβρουαρίου 2019: Εξετάσεις 1ου εξαμήνου:
Δευτέρα 28/1/2019, 18:00 (104)
Τετάρτη 30/1/2019, Αργία
Δευτέρα 4/2/2019, 18:00 (102)
Τετάρτη 6/2/2019, 18:00 (103)
Τετάρτη 13/2/2019, 18:00 (101)
έως 18 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου και του ωρολογίου προγράμματος του 2ου εξαμήνου