Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο – Χειμερινό Εξάμηνο


Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. και του ωρολογίου προγράμματος του 1ου εξαμήνου
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου – Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019: Εγγραφές

21 Οκτωβρίου 2019: Έναρξη διαλέξεων 1ου εξαμήνου – 1η εβδομάδα διαλέξεων
28 Οκτωβρίου 2019: 2η εβδομάδα διαλέξεων
4 Νοεμβρίου 2019: 3η εβδομάδα διαλέξεων
11 Νοεμβρίου 2019: 4η εβδομάδα διαλέξεων
18 Νοεμβρίου 2019: 5η εβδομάδα διαλέξεων
25 Νοεμβρίου 2019: 6η εβδομάδα διαλέξεων
2 Δεκεμβρίου 2019: 7η εβδομάδα διαλέξεων
9 Δεκεμβρίου 2019: 8η εβδομάδα διαλέξεων
16 Δεκεμβρίου 2019: 9η Εβδομάδα Διαλέξεων
23 Δεκεμβρίου 2019 – 7 Ιανουαρίου 2020: Διακοπές Χριστουγέννων
8 Ιανουαρίου 2019 10η εβδομάδα διαλέξεων
13 Ιανουαρίου 2020: 11η εβδομάδα διαλέξεων – αξιολόγηση των διαλέξεων από τους φοιτητές
20 Ιανουαρίου 2020: 12η εβδομάδα διαλέξεων
27 Ιανουαρίου – 31 Ιανουαρίου 2020: Αναπλήρωση διαλέξεων – διάστημα προετοιμασίας φοιτητών για τις εξετάσεις του 1ου εξαμήνου

3 Φεβρουαρίου – 14 Φεβρουαρίου 2020: Εξετάσεις 1ου εξαμήνου:
Δευτέρα 3/2/2020, 18:00 (12)
Τετάρτη 5/2/2020, 18:00 (11)
Δευτέρα 10/2/2020, 18:00 (14)
Τετάρτη 12/2/2020, 18:00 (13)
έως 14 Φεβρουαρίου 2020: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου και του ωρολογίου προγράμματος του 2ου εξαμήνου