Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο – Χειμερινό Εξάμηνο


Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. και του ωρολογίου προγράμματος του 1ου εξαμήνου
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016: Εγγραφές

10 Οκτωβρίου 2016: Έναρξη διαλέξεων 1ου εξαμήνου – 1η εβδομάδα διαλέξεων
17 Οκτωβρίου 2016: 2η εβδομάδα διαλέξεων
24 Οκτωβρίου 2016: 3η εβδομάδα διαλέξεων
31 Οκτωβρίου 2016: 4η εβδομάδα διαλέξεων
7 Νοεμβρίου 2016: 5η εβδομάδα διαλέξεων
14 Νοεμβρίου 2016: 6η εβδομάδα διαλέξεων
21 Νοεμβρίου 2016: 7η εβδομάδα διαλέξεων
28 Νοεμβρίου 2016: 8η εβδομάδα διαλέξεων
5 Δεκεμβρίου 2016: 9η Εβδομάδα Διαλέξεων
12 Δεκεμβρίου 2016: 10η εβδομάδα διαλέξεων – αξιολόγηση των διαλέξεων από τους φοιτητές
19 Δεκεμβρίου 2016: 11η εβδομάδα διαλέξεων
23 Δεκεμβρίου 2016 – 8 Ιανουαρίου 2017: Διακοπές Χριστουγέννων
9 Ιανουαρίου 2017: 12η εβδομάδα διαλέξεων
16 Ιανουαρίου – 20 Ιανουαρίου 2017: Αναπλήρωση διαλέξεων – διάστημα προετοιμασίας φοιτητών για τις εξετάσεις του 1ου εξαμήνου

23 Ιανουαρίου -6 Φεβρουαρίου 2017: Εξετάσεις 1ου εξαμήνου:
Δευτέρα 23/1/2017, 6μμ (102)
Τετάρτη 25/1/2017, 6μμ (101)
Τετάρτη 1/2/2017, 6μμ (103)
Δευτέρα 6/2/2017, 6μμ (104)
6 Φεβρουαρίου -10 Φεβρουαρίου 2017: Επιλογή από τους φοιτητές των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου
15 Φεβρουαρίου 2017: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου και του ωρολογίου προγράμματος του 2ου εξαμήνου