104 Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές: (α) τα βασικά ζητήματα της θεωρίας υπολογισμού, όπως είναι οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής, οι αριθμητικές και συμβολικές πράξεις, καθώς η ανάλυση πολυπλοκότητας των αλγορίθμων και (β) τα βασικά ζητήματα των λειτουργικών συστημάτων, όπως είναι οι διεργασίες, τα νήματα, ο συγχρονισμός, οι πολιτικές εικονικής μνήμης και η διαχείριση αρχείων.

Περίγραμμα

 • Αριθμοί κινητής υποδιαστολής
 • Αριθμητικές πράξεις, ακρίβεια και ταχύτητα πράξεων
 • Συμβολικές πράξεις
 • Συνάρτηση πολυπλοκότητας αλγόριθμου
 • Ασυμπτωτικοί συμβολισμοί Θ,Ο,Ω,ο,ω,
 • Ασυμπτωτική ανάλυση αλγορίθμων.
 • Διεργασίες και νήματα
 • Συγχρονισμός διεργασιών
 • Χρονοδρομολόγηση ΚΜΕ
 • Αδιέξοδα
 • Εικονική μνήμη και σελιδοποίηση
 • Διαχείριση συσκευών εισόδου/εξόδου
 • Συστήματα αρχείων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   Φ. Αφράτη, Γ. Παπαγεωργίου, Τ. Ασλανίδης, Αλγόριθμοι: Μέθοδοι σχεδίασης και πολυπλοκότητας , Σ.Αθανασόπουλος & ΣΙΑ, 2006.

[2]   Η. Lewis, Χ. Παπαδημητρίου, Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού , Εκδόσεις Κριτική, 2009.

[3]   Γ. Παπαγεωργίου, Χ. Τσίτουρας, Αριθμητική ανάλυση με εφαρμογές σε matlab & mathematica , Εκδόσεις Συμεών, 2008.

[4]   W. Stallings, Λειτουργικά Συστήματα – Αρχές Σχεδίασης , 8η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2014.

[5]   Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Λειτουργικά Συστήματα, 9η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2013.

[6]   Andrew S. Tanenbaum, Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα , 3η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.