Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού


Δευτέρα Τετάρτη
1η εβδομάδα (22/1-24/1) 102 Δίκτυα Η/Υ 103 Ανάπτυξη Λογισμικού
2η εβδομάδα (29/1-31/1) 104 Υπολογιστικά Συστήματα 101 Βάσεις Δεδομένων

Ώρα έναρξης εξετάσεων: 18:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού ή Αμφιθέατρο Πληροφορικής