Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου


Δευτέρα Τετάρτη
1η εβδομάδα (3/2-5/2) 12 Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ 11 Βάσεις Δεδομένων
2η εβδομάδα (10/2-12/2) 14 Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών 13 Ανάπτυξη Λογισμικού

Ώρα έναρξης εξετάσεων: 18:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού ή Αμφιθέατρο Πληροφορικής