Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Πρόγραμμα διαλέξεων για το Χειμερινό Εξάμηνο

Οι διαλέξεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ξεκινούν την Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων έχει ως εξής:

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ζώνη
16:00 – 18:30
102
Δίκτυα Η/Υ
103
Ανάπτυξη Λογισμικού
2η Ζώνη
18:45 – 21:15
104
Υπολογιστικά Συστήματα
101
Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκοντες μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου

Μάθημα Διδάσκοντες
101 Ευάγγελος Ούτσιος, Άλκης Τσιμπίρης
102 Κωνσταντίνος Χειλάς, Αναστάσιος Πολίτης, Στυλιανός Δημητρίου
103 Σταύρος Βολογιαννίδης, Δημήτριος Βαρσάμης
104 Χαράλαμπος Στρουθόπουλος, Δημήτριος Βαρσάμης, Αθανάσιος Νικολαΐδης

Ωρολόγια Προγράμματα