Επικοινωνήστε μαζί μας

Περισσότερες πληροφορίες

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Γραμματεία ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Πληροφορική”
Τέρμα Μαγνησίας
62124, Σέρρες
Ελλάδα

Τηλέφωνα: 2321049341 (Γραμματεία Τμήματος)
2321049381 (Καθ. Δημήτρης Βαρσάμης)
Fax: 2321049128 (Γραμματεία Τμήματος)
E-mail: msc_informatics@teicm.gr