Ενημέρωση Επιτυχόντων και Επιλαχόντων Τέταρτου Κύκλου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει λήξει. Ο Διευθυντής του Προγράμματος και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους υποψηφίους για το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για την έκβαση της αίτησής τους και οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες θα λάβουν πληροφορίες για τη διαδικασία...

Ενημέρωση Επιτυχόντων Τρίτου Κύκλου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει λήξει. Ο Διευθυντής του Προγράμματος και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους υποψηφίους για το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για την έκβαση της αίτησής τους και οι επιτυχόντες θα λάβουν πληροφορίες για τη διαδικασία...

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό έτος 2017–2018

Ο Διευθυντής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με χαρά ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κύκλου φοίτησης (Γ’ Κύκλος) του ΠΜΣ και καλούν τους υποψήφιους να καταθέσουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Με αφορμή την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του Β’ Κύκλου αλλά και την επιτυχή εκπόνηση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του Α’ Κύκλου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την εμπιστοσύνη που έδειξαν επιλέγοντας το νεοϊδρυθέν ΠΜΣ για την επαύξηση των ακαδημαϊκών τους προσόντων και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους. Η ωφέλεια των μεταπτυχιακών φοιτητών προήλθε κυρίως από την υψηλού επίπεδου διδασκαλία σε εργαστηριακό περιβάλλον και την δυνατότητα επιλογής μαθημάτων διαφορετικών αντικειμένων στα οποία η εφαρμοσμένη πληροφορική είναι το κύριο μέσον εξέλιξης τους καθώς επίσης και από τα εξειδικευμένα και στοχευμένα θέματα των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Επομένως, το ΠΜΣ προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, με διαφορετικούς βασικούς τίτλους σπουδών, τις απαραίτητες γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής οι οποίες ενισχύουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία...

Ολοκλήρωση Χειμερινού Εξαμήνου (Β΄ Κύκλου)

Με την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου, θα θέλαμε να συγχαρούμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επιτυχή ολοκλήρωση του εξαμήνου και να σας υπενθυμίσουμε ότι τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν τη Δευτέρα, 20/2/2017 στις 16:00....

Εκδήλωση Καλωσορίσματος φοιτητών Β’ κύκλου

Καλούμε όλους τους φοιτητές του Β’ κύκλου και τους καθηγητές του ΠΜΣ τη Δευτέρα 10/10/2016 στις 16:00 στην εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Πληροφορική”, στο ισόγειο του κτιρίου Πληροφορικής. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μετά το πέρας της...

Ενημέρωση Επιτυχόντων Δεύτερου Κύκλου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει λήξει. Ο Διευθυντής του Προγράμματος και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους υποψηφίους για το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για την έκβαση της αίτησής τους και οι επιτυχόντες θα λάβουν πληροφορίες για τη διαδικασία...