Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό έτος 2017–2018

Ο Διευθυντής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με χαρά ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κύκλου φοίτησης (Γ’ Κύκλος) του ΠΜΣ και καλούν τους υποψήφιους να καταθέσουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Με αφορμή την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του Β’ Κύκλου αλλά και την επιτυχή εκπόνηση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του Α’ Κύκλου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την εμπιστοσύνη που έδειξαν επιλέγοντας το νεοϊδρυθέν ΠΜΣ για την επαύξηση των ακαδημαϊκών τους προσόντων και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους.

Η ωφέλεια των μεταπτυχιακών φοιτητών προήλθε κυρίως από την υψηλού επίπεδου διδασκαλία σε εργαστηριακό περιβάλλον και την δυνατότητα επιλογής μαθημάτων διαφορετικών αντικειμένων στα οποία η εφαρμοσμένη πληροφορική είναι το κύριο μέσον εξέλιξης τους καθώς επίσης και από τα εξειδικευμένα και στοχευμένα θέματα των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Επομένως, το ΠΜΣ προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, με διαφορετικούς βασικούς τίτλους σπουδών, τις απαραίτητες γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής οι οποίες ενισχύουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Υποβολή Σχολίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.