Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό έτος 2017–2018

Ο Διευθυντής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με χαρά ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κύκλου φοίτησης (Γ’ Κύκλος) του ΠΜΣ και καλούν τους υποψήφιους να καταθέσουν τον φάκελο...