Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι εφαρμογές της πληροφορικής αποτελούν ένα από τα ταχύτερα εξελισσόμενα επιστημονικά πεδία αλλά και την ισχυρότερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία παγκοσμίως. Η εφαρμοσμένη πληροφορική αποτελεί πλέον συνιστώσα των περισσότερων επιστημών, ενισχύοντας την ανάγκη της κοινωνίας και της αγοράς για εξειδικευμένες σπουδές σε αυτήν. Προς αυτήν την κατεύθυνση έρχεται να συνεισφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.


Αιτήσεις από 6 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου και από 21 Αυγούστου έως 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημερώσου!!

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Α΄ Εξαμήνου

Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο

Ενημερωθείτε για το Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο του Α΄ Εξαμήνου

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εξετάσεων του A΄ Εξαμήνου

 

Πρόσκληση Διδασκόντων

Διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ.Σ.

Α΄ εξάμηνο

Ενημερωθείτε για τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου

Β΄ εξάμηνο

Ενημερωθείτε για τα μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου