Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι εφαρμογές της πληροφορικής αποτελούν ένα από τα ταχύτερα εξελισσόμενα επιστημονικά πεδία αλλά και την ισχυρότερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία παγκοσμίως. Η εφαρμοσμένη πληροφορική αποτελεί πλέον συνιστώσα των περισσότερων επιστημών, ενισχύοντας την ανάγκη της κοινωνίας και της αγοράς για εξειδικευμένες σπουδές σε αυτήν. Προς αυτήν την κατεύθυνση έρχεται να συνεισφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.


Οι διαλέξεις διεξάγονται στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», στο ισόγειο του κτιρίου Πληροφορικής και στην αίθουσα 302 του κτιρίου ΣΤΕΦ.
Οδηγός Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Α΄ Εξαμήνου

Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο

Ενημερωθείτε για το Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο του Α΄ Εξαμήνου

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εξετάσεων του A΄ Εξαμήνου

 

Πρόσκληση Διδασκόντων

Διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ.Σ.

Α΄ εξάμηνο

Ενημερωθείτε για τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου

Β΄ εξάμηνο

Ενημερωθείτε για τα μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου