Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι εφαρμογές της πληροφορικής αποτελούν ένα από τα ταχύτερα εξελισσόμενα επιστημονικά πεδία αλλά και την ισχυρότερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία παγκοσμίως. Η εφαρμοσμένη πληροφορική αποτελεί πλέον συνιστώσα των περισσότερων επιστημών, ενισχύοντας την ανάγκη της κοινωνίας και της αγοράς για εξειδικευμένες σπουδές σε αυτήν. Προς αυτήν την κατεύθυνση έρχεται να συνεισφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.


Αιτήσεις από 20 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ενημερώσου!!

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου

Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο

Ενημερωθείτε για το Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο του Εαρινού Εξαμήνου

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου

E-Learning, Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (Moodle)

Ενημερωθείτε για το υποστηρικτικό υλικό των μαθημάτων

E-Class, Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ενημερωθείτε για το υποστηρικτικό υλικό των μαθημάτων

Ethesis - Πλατφόρμα Διαχείρισης Διπλωματικών Εργασιών

Η συνολική διαχείριση των Διπλωματικών Εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά.