Προσωπικό

Τσίτσος Στυλιανός   -   Καθηγητής

Τσίτσος Στυλιανός

Εκπαίδευση

Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού

Μεταπτυχιακό διπλωμα «τηλεπικοινωνιες & ψηφιακά ηλεκτρονικά»

Διδακτορικό διπλωμα «μικροκυματικη τεχνολογια τηλεπικοινωνιών»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Μικροκυματική τεχνολογία τηλεπικοινωνιών

Ασύρματες τηλεπικοινωνίες

Δημοσιεύσεις

http://teachers.teicm.gr/tsitsos/reference.html

Μαθήματα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Δικτυα τηλεπικοινωνιων & μεταδοσης

Ασύρματες επικοινωνίες

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Συχνοτήτων

Ώρες επίσκεψης φοιτητών/τριών:

Για το χειμερ. εξάμ. 2018-2019, κάθε Πέμπτη 14.00-18.00 στο Εργαστ. Τηλεπ/νιακών Δικτύων ή και άλλες ημέρες μετά από συνεννόηση μέσω e-mail (s.tsitsos@teicm.gr)


Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες