Προσωπικό

Τσίτσος Στυλιανός   -   Επίκουρος Καθηγητής

Τσίτσος Στυλιανός

Εκπαίδευση

Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού

Μεταπτυχιακό διπλωμα «τηλεπικοινωνιες & ψηφιακά ηλεκτρονικά»

Διδακτορικό διπλωμα «μικροκυματικη τεχνολογια τηλεπικοινωνιών»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Μικροκυματική τεχνολογία τηλεπικοινωνιών

Ασύρματες τηλεπικοινωνίες

Δημοσιεύσεις

http://teachers.teicm.gr/tsitsos/reference.html

Μαθήματα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Δικτυα τηλεπικοινωνιων & μεταδοσης

Ασύρματες επικοινωνίες

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Συχνοτήτων

Ώρες επίσκεψης φοιτητών/τριών:

Πέμπτη 10.00-14.00, στο Εργαστ. Τηλεπ/νιακών Δικτύων - Μικροκυματικής Τεχνολογίας


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες