ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2019: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ:

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2019: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΙΙ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ:


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI (Θ)

 1. Διανύσματα, Συστήματα  Συντεταγμένων, Στοιχεία Αναλυτικής  Γεωμετρίας

 2. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών,  τόποι, πεδία ορισμού

 3. Μερική παραγώγιση, σύνθετες και  πεπλεγμένες συναρτήσεις, Ιακωβιανή,  διαφορικά

 4. Αναπτύγματα Taylor, ακρότατα, σαγματικά  σημεία

 5. Διπλά ολοκληρώματα

 6. Τριπλά ολοκληρώματα

 7. Διανυσματική ανάλυση, κλίση,  απόκλιση, περιστροφή, επικαμπύλια  ολοκληρώματα, θεώρημα Green

 8. Ακολουθίες,  αριθμητική-αρμονική-γεωμετρική  πρόοδος

 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Θ)

 1. Δειγματοχώροι, δειγματοσημεία,  γεγονότα, πράξεις γεγονότων,  ασυμβίβαστα γεγονότα

 2. Πιθανότητα, αξιώματα και ιδιότητες  της πιθανότητας

 3. Απαρίθμηση, κανόνας γινομένου,  μεταθέσεις, συνδυασμοί, μεταθέσεις με  διαφορετικά αντικείμενα

 4. Υπό συνθήκη πιθανότητα,  πολλαπλασιαστικό θεώρημα, ολική  πιθανότητα, θεώρημα Bayes, στατιστική  ανεξαρτησία,

 5. Τυχαίες μεταβλητές (διακριτές και  συνεχείς), συνάρτηση μάζας  πιθανότητας, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, αθροιστική συνάρτηση  κατανομής

 6. Μέση τιμή, διακύμανση

 7. Κατανομές Bernoulli, Δυωνυμική, Poisson,  Ομοιόμορφη, Εκθετική, Gauss

 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


 Links:
 ------
 [1] http://teachers.teicm.gr/anastasiou/

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες