Ανακοίνωση Αναβολής της Ορκωμοσίας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στις 12-06-2019

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοίνωση Αναβολής της Ορκωμοσίας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στις 12-06-2019

 

 Η ορκωμοσίατου Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, που είχε προγραμματιστεί για την 12η Ιουνίου 2019 αναβάλλεται λόγω των διοικητικών αλλαγών στο Ίδρυμα.Η νέα ημερομηνία της ορκωμοσίαςθα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες