Φοιτητές με Ελλιπή παρακολούθηση στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ - εργαστήριο Unix

E-mail Εκτύπωση PDF

Φοιτητές με Ελλιπή Παρακολούθηση στο μάθημα "Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ - Εργαστήριο (Unix-Linux)"

Οι παρακάτω φοιτητές φέρονται να έχουν Ελλιπή Παρακολούθηση στο μάθημα "Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ - Εργαστήριο (Unix-Linux)" κατά την έναρξη του τρέχοντος Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019.
Συνεπώς θα πρέπει να κάνουν παρουσίες στο Εργαστήριο για να έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στο μάθημα.
Η λίστα δεν είναι αποκλειστική, δηλαδή ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι φοιτητές με Ελλιπή Παρακολούθηση στο συγκεκριμένο μάθημα, και να λείπουν από την λίστα επειδή π.χ. δεν δήλωσαν το μάθημα στο 3ο εξάμηνο.
Αν κάποιος φοιτητής θεωρεί ότι κακώς βρίσκεται στην λίστα αυτή, και ότι έχει κάνει παρουσίες στο Εργαστήριο, ας επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα.

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (UNIX)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Α/Α Α.Μ. Εξάμηνο Περίοδος Τμήμα Σχόλια
1 1271 Δεν το δήλωσε ποτέ
2 2262 15ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 19-20
3 2544 10ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 16-17
4 2595 12ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 16-17 μή εγγεγραμμένος
5 2868 11ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 18-19 μή εγγεγραμμένη
6 2889 9ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 16-17 μή εγγεγραμμένος
7 2922 9ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 16-17 μή εγγεγραμμένος
8 2922 15
9 2957 9ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 16-17
10 2965 9ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 19-20 μή εγγεγραμμένος
11 2995 9ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 17-18 μή εγγεγραμμένος
12 3069 7ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 18-19
13 3077 9ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 17-18 μή εγγεγραμμένος
14 3194 15
15 3210 7 2017-2018 Χειμ
16 3233 7ο 2014-2015 Χειμ Πέμπτη 11-12
17 3241 11 2016-2017 ΧΕΙΜ Δευτέρα 14-16
18 3273 7ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 19-20
19 3310 7ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 17-18 μή εγγεγραμμένος
20 3358 7ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 17-18 μή εγγεγραμμένος
21 3369 7ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 20-21
22 3380 11 2016-2017 ΧΕΙΜ Παρασκευή 8-10 μή εγγεγραμμένος
23 3381 7ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 20-21 μή εγγεγραμμένος
24 3456 11 2016-2017 ΧΕΙΜ
25 3525 9 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
26 3534 5ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 20-21 μή εγγεγραμμένος
27 3565 9 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
28 3570 5ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 19-20
29 3603 5ο 2014-2015 Χειμ Πέμπτη 10-11
30 3666 5ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 20-21 μή εγγεγραμμένη
31 3679 2016-2017 ΧΕΙΜ Δευτέρα 12-14
32 3729 3 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
33 3746 9 2017-2018 Χειμ
34 3750 7 2016-2017 ΧΕΙΜ Δευτέρα 14-16
35 3758 3ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 19-20
36 3781 3ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 20-21 μή εγγεγραμμένος
37 3795 3ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 20-21
38 3796 3ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 18-19 μή εγγεγραμμένος
39 3803 3ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 19-20
40 3804 3ο 2014-2015 Χειμ Πέμπτη 10-11
41 3810 3ο 2014-2015 Χειμ Πέμπτη 10-11
42 3880 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
43 3891 5 2016-2017 ΧΕΙΜ Δευτέρα 16-18
44 3893 2ο 2014-2015 Χειμ Τρίτη 20-21 μή εγγεγραμμένος
45 3935 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
46 3939 3ο 2015-2016 Χειμ Τρίτη 16-17
47 3947 3ο 2015-2016 Χειμ Τρίτη 18-19
48 3948 3ο 2015-2016 Χειμ Πέμπτη 10-11
49 3958 3ο 2015-2016 Χειμ Τρίτη 16-17
50 3960 3ο 2015-2016 Χειμ Πέμπτη 10-11
51 3974 3ο 2015-2016 Χειμ Πέμπτη 10-11
52 3981 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
53 3982 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
54 3983 3ο 2015-2016 Χειμ Τρίτη 18-19
55 3993 3ο 2015-2016 Χειμ Τρίτη 17-18
56 3995 3ο 2015-2016 Χειμ Τρίτη 17-18
57 4002 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
58 4004 5 2016-2017 ΧΕΙΜ Τετάρτη 12-14
59 4010 3ο 2015-2016 Χειμ Πέμπτη 10-11
60 4011 3ο 2015-2016 Χειμ Τρίτη 17-18
61 4018 3ο 2015-2016 Χειμ Τρίτη 17-18
62 4034 3ο 2015-2016 Χειμ Πέμπτη 10-11
63 4044 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Τετάρτη 14-16
64 4045 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
65 4049 7 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 17-19
66 4051 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
67 4054 1ο (3ο?) 2015-2016 Χειμ Τρίτη 17-18
68 4057 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
69 4058 3ο 2015-2016 Χειμ Πέμπτη 10-11
70 4060 7ο 2017-2018 Χειμ Τετάρτη 14-16
71 4067 7 2017-2018 Χειμ
72 4068 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
73 4068 3ο 2015-2016 Χειμ Πέμπτη 10-11
74 4077 5 2016-2017 ΧΕΙΜ
75 4078 5 2016-2017 ΧΕΙΜ μή εγγεγραμμένος
76 4081 2016-2017 ΧΕΙΜ Δευτέρα 14-16
77 4091 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Δευτέρα 16-18
78 4109 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Δευτέρα 16-18
79 4110 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Τετάρτη 14-16
80 4118 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Δευτέρα 16-18
81 4134 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Τετάρτη 4-6 μή εγγεγραμμένος
82 4135 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Παρασκευή 8-10 μή εγγεγραμμένος
83 4138 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Παρασκευή 8-10
84 4140 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Τετάρτη 14-16
85 4149 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Παρασκευή 8-10 μή εγγεγραμμένος
86 4167 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Παρασκευή 8-10 μή εγγεγραμμένος
87 4175 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Τετάρτη 14-16
88 4193 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Τετάρτη 12-14
89 4199 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 15-17
90 4205 5ο 2017-2018 Χειμ Τετάρτη 14-16
91 4207 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Δευτέρα 16-18
92 4209 5 2017-2018 Χειμ Τρίτη 08-10
93 4210 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Παρασκευή 8-10 μή εγγεγραμμένος
94 4219 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Παρασκευή 8-10 μή εγγεγραμμένος
95 4221 5 2017-2018 Χειμ
96 4222 3 2016-2017 ΧΕΙΜ Παρασκευή 8-10
97 4228 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 17-19
98 4231 3 2017-2018 Χειμ Παρ 12-14
99 4237 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 17-19
100 4238 3 2017-2018 Χειμ
101 4239 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 17-19
102 4244 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 15-17
103 4251 3ο 2017-2018 Χειμ Τετάρτη 14-16
104 4257 3ο 2017-2018 Χειμ Τετάρτη 14-16
105 4259 3 2017-2018 Χειμ Παρ 12-14
106 4264 3 2017-2018 Χειμ Τρίτη 08-10
107 4265 3 2017-2018 Χειμ Τρίτη 08-10
108 4266 3 2017-2018 Χειμ Παρ 12-14
109 4267 3 2017-2018 Χειμ Τρίτη 08-10
110 4273 3 2017-2018 Χειμ Τρίτη 08-10
111 4283 3 2017-2018 Χειμ Παρ 12-14
112 4300 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 15-17
113 4301 3 2017-2018 Χειμ Τρίτη 08-10
114 4304 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 17-19
115 4310 3 2017-2018 Χειμ
116 4323 3 2017-2018 Χειμ Παρ 12-14
117 4329 3ο 2017-2018 Χειμ Τετάρτη 14-16
118 4337 3 2017-2018 Χειμ Παρ 12-14
119 4340 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 17-19
120 4341 3 2017-2018 Χειμ Παρ 12-14
121 4346 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 17-19
122 4349 3 2017-2018 Χειμ
123 4353 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 17-19
124 4354 3 2017-2018 Χειμ Πέμπτη 15-17
125 4359 3 2017-2018 Χειμ Παρ 12-14
126 4360 3 2017-2018 Χειμ Τετάρτη 08-10
127 4364 3 2017-2018 Χειμ Τρίτη 08-10
128 4375 3 2017-2018 Χειμ Τρίτη 08-10
129 4382 3 2017-2018 Χειμ Τετάρτη 08-10
130 4396 3 2017-2018 Χειμ Τρίτη 08-10

--
Σπύρος Καζαρλής

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες