Καθορισμός μαθημάτων προς εξέταση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

 

 

Πληροφορίες: Eυλαμπία Μαραντίδου                                                           

Email: evi@teicm.gr

Τηλ.: 23210 49341                                                              Σέρρες, 18-04-2018

                                                                                       Α.Π. 363

 

                                                         Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

 

Καθορισμός μαθημάτων προς εξέταση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. σύμφωνα με το υπ.΄ αριθμ. Πρακτικό 7/18-04-2018 (θέμα 4ο) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013/ΦΕΚ 3185 Β΄ Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία Κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», την υπ.΄αριθμ. 92983/Ζ1/11-06-2015/ΦΕΚ 1329 Β΄ Υπουργική Απόφαση, Τροποποίηση της με αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013/ΦΕΚ 3185 Β΄ Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία Κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», και την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του Ν. 4485/Τεύχος Α΄114/04-08-2017,

αποφάσισε τον ορισμό των κάτωθι μαθημάτων προς εξέταση, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

1. Προγραμματισμός Ι

2. Μαθηματικά Ι

3. Εισαγωγή στην Πληροφορική

και στην ύλη που προβλέπεται από το περιεχόμενο κάθε μαθήματος σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. http://informatics.teicm.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=127

Η κατοχύρωση των μαθημάτων που θα εξετάζονται, αφορούν μόνο στο θεωρητικό μέρος των παραπάνω μαθημάτων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

(Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.)

3. Αναλυτική βαθμολογία.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα γίνουν γνωστές με νέα ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες