ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και  Συστημάτων (έξω από το γραφείο "ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" των κκ. Λάντζου και Ζιώγα), στο ισόγειο του κτηρίου Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Επίδειξη γραπτών ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, την Τετάρτη 27/6, 14:00-16:00

Ο διδάσκων,

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες